เว็บสล็อตออนไลน์แพลตฟอร์มใหม่ – บริการความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

เว็บสล็อตออนไลน์แพลตฟอร์มใหม่ – บริการความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

ความหลากหลายทางชีวภาพจากระบบนิเวศทางน้ำบนบกเว็บสล็อตออนไลน์ ทางทะเล ชายฝั่ง และในน้ำเป็นพื้นฐานสำหรับระบบนิเวศและบริการที่พวกมันจัดหาให้ซึ่งหนุนสวัสดิภาพของมนุษย์ แต่สิ่งเหล่านี้กำลังลดลงในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้นนโยบายระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติจึงจำเป็นต้องนำมาใช้และดำเนินการเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจจำเป็นต้องมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพ 

บริการของระบบนิเวศ และผู้คน 

พวกเขายังต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตีความข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นี้เพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

ชุมชนวิทยาศาสตร์ยังต้องเข้าใจความต้องการของผู้มีอำนาจตัดสินใจมากขึ้นเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่พวกเขา

โดยพื้นฐานแล้ว การเจรจาระหว่างชุมชนวิทยาศาสตร์ รัฐบาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและบริการระบบนิเวศจำเป็นต้องมีความเข้มแข็ง

ด้วยเหตุนี้ แพลตฟอร์มใหม่จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยประชาคมระหว่างประเทศ – แพลตฟอร์มระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการระบบนิเวศ หรือที่เรียกว่าIPBES

องค์กรก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2555 ในฐานะองค์กรระหว่างรัฐบาลอิสระที่เปิดให้ทุกประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ และขณะนี้มีสมาชิก 118 คน โดยแซมเบียเพิ่งเข้าร่วม

ตามเว็บไซต์ของแพลตฟอร์ม เป้าหมายคือการสร้าง IPBES ให้เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลชั้นนำในการประเมินสถานะของความหลากหลายทางชีวภาพของดาวเคราะห์ ระบบนิเวศ และบริการที่จำเป็นที่พวกเขามอบให้กับสังคม

“จะเป็นกลไกที่ชุมชนวิทยาศาสตร์และนโยบายยอมรับในการสังเคราะห์ ทบทวน ประเมิน และประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความรู้ที่สร้างขึ้นทั่วโลกโดยรัฐบาล สถาบันการศึกษา องค์กรวิทยาศาสตร์ องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนพื้นเมือง”

“สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือ

ในการดำเนินการประเมินข้อมูลและความรู้ดังกล่าวอย่างโปร่งใส IPBES มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจในทุกระดับ”

การประชุมเต็มครั้งแรกของสมาชิกแพลตฟอร์มจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2013 ที่กรุงบอนน์ และเป็นเจ้าภาพโดยรัฐบาลเยอรมัน การประชุมเต็มครั้งที่สองเกิดขึ้นที่ตุรกีเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ซึ่งจัดโดยรัฐบาลตุรกี ในขณะที่การประชุมเต็มรูปแบบของผู้แทนจากแต่ละประเทศ IPBES ก็ถูกจัดขึ้นที่กรุงบอนน์ในเดือนมีนาคมเช่นกันเว็บสล็อต